Sự thông minh và tính cách là mục tiêu thật sự của giáo dục''

Ngày 16 tháng 10 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 05:20 14/01/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 21
( Tuần 1 năm 2013, từ 31/12/2012 đến 06/01/2013 )

              KẾ HOẠCH Tuần 1/2014

-Họp hội đồng sư phạm

- Vào điểm sổ chính, cổng TTĐT, học bạ

- Sơ kết tổ

- Học chương trình học kì 2

Các tin khác