Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 29 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 05:20 14/01/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 21
( Tuần 1 năm 2013, từ 31/12/2012 đến 06/01/2013 )

              KẾ HOẠCH Tuần 1/2014

-Họp hội đồng sư phạm

- Vào điểm sổ chính, cổng TTĐT, học bạ

- Sơ kết tổ

- Học chương trình học kì 2

Các tin khác