Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 23 tháng 08 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 05:20 14/01/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 21
( Tuần 1 năm 2013, từ 31/12/2012 đến 06/01/2013 )

              KẾ HOẠCH Tuần 1/2014

-Họp hội đồng sư phạm

- Vào điểm sổ chính, cổng TTĐT, học bạ

- Sơ kết tổ

- Học chương trình học kì 2

Các tin khác