Ảnh hưởng của người thầy là vĩnh cửu. Ta không thể biết được khi nào thì ảnh hưởng ấy dừng "

Ngày 25 tháng 08 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 16:36 18/08/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 1
( Tuần 1 năm 2014, từ 30/12/2013 đến 05/01/2014 )

       KẾ HOẠCH TUẦN 1 ( 2014-2015)

- GVCN nắm số lượng lớp, ổn định nề nếp dạy và học đầu năm.

- GV liên hệ vơi cô Lan để nhận hồ sơ, giáo án.

- Giáo viên lên lịch báo giảng đầu tuần.

- Nộp bài thu hoạch chính tri hề năm học 2014-2015 vào ngày 18/8/2014.

Các tin khác