Bóng đen trong tâm hồn phải dùng kiến thức để đuổi đi''

Ngày 29 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 05:36 21/08/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 1
( Tuần 1 năm 2015, từ 29/12/2014 đến 04/01/2015 )

                             Kế hoạch tuần 1

Thực hiện chương trình tuần 1 HKI

GVCN báo cáo số lượng học sinh cho giáo vụ ngày 18/8

GVCN nhận sổ đầu bài ở cô Mai

GV hoàn thành các loại hồ sơ theo quy định

Thứ 5 (20/8/2015) sinh hoạt chuyên môn tổ vào lúc 13h00

Các tin khác