Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 04 tháng 08 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 16:06 20/08/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 1 năm 2018, từ 01/01/2018 đến 07/01/2018 )

KẾ HOẠCH TUẦN 1

(Từ 20/08- 26/8/ 2018)

 

TT

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thời gian thực hiện

1

Duy trì số lượng hiện có của lớp 6/3,7/2,8/1,8/2

Giáo viên chủ nhiệm

20/8-27/8

2

Ổn định nề nếp, kiểm tra đồng phục học sinh

Giáo viên chủ nhiệm

         20/8-27/8

3

Thực hiện chương trình tuần 1

Giáo viên cả tổ

         20/8-27/8

4

Lên lịch báo giảng và đăng ký đồ dùng dạy học kịp thời

Giáo viên cả tổ

  20/8-27/8

5

Sử dụng đồ dùng dạy học và ứng dụng CNTT

Giáo viên cả tổ

       20/8-27/8

6

Sinh hoạt chuyên môn tổ, Hội nghị tổ khối

Giáo viên cả tổ

           23/8

7

Nhận văn phòng phẩm tại cô Lan

Giáo viên cả tổ

      20/8-27/8 

8

Nắm danh sách học sinh giỏi bộ môn anh văn

Giáo viên cả tổ

20/8-27/8

9

Nộp phân phối chương trình học kì 1

Giáo viên cả tổ

20/8

10

Nộp bản thiết bị dạy học

Giáo viên cả tổ

20/8-27/8

Nhận xét:

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………........................

 

Các tin khác