Bé chẳng học, lớn làm gì?''

Ngày 25 tháng 08 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 07:46 09/01/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 23
( Tuần 1 năm 2019, từ 31/12/2018 đến 06/01/2019 )

                                                                                        KẾ HOẠCH TUẦN 23

                                                                                      (Từ 31/12- 5/01/2019)

TT

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thời gian thực hiện

1

Duy trì số lượng hiện có các lớp 6/3,7/2,8/1,8/2