Hỏi một câu chỉ dốt chốc lát. Nhưng không hỏi sẽ dốt nát cả đời ''

Ngày 26 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 07:46 09/01/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 23
( Tuần 1 năm 2019, từ 31/12/2018 đến 06/01/2019 )

                                                                                        KẾ HOẠCH TUẦN 23

                                                                                      (Từ 31/12- 5/01/2019)

TT

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thời gian thực hiện

1

Duy trì số lượng hiện có các lớp 6/3,7/2,8/1,8/2

Giáo viên chủ nhiệm

Từ 31/12- 5/01/2019

2

Ổn định nề nếp , kiểm tra đồng phục học sinh

Giáo viên chủ nhiệm

Từ 31/12- 5/01/2019

3

Kiểm kê tài sản

Giáo viên cả tổ

31/12

4

học bình thường

Giáo viên cả tổ

02/01

5

Sơ kết lớp

Giáo viên CN

03/01

6

Sơ kết tổ

Giáo viên tổ

 

7

GV anh văn tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi và hùng biện tiếng anh chuẩn bị thi huyện  Thầy Thu, Cô Nga,, Cô Yến  

Từ 31/12- 5/01/2019

8

Vào điểm sổ và cổng thông tin

Giáo viên bộ môn

Từ 31/12- 5/01/2019

9

Nộp báo cáo BDTX nội dung 1

Thầy Thu, Cô Nga,

Từ 31/12- 5/01/2019

10

Tiếp tục học BDTX nội dung 3 mô đun 39

GV bộ môn

Từ 31/12- 5/01/2019

11

Tham gia các phong trào của Liên đội

GVCN+HS

Từ 31/12- 5/01/2019

12

Soạn giảng theo mẫu giáo án mới  GVBM

Từ 31/12- 5/01/2019

13

Vào điểm và chốt học bạ

GV bộ môn và GVCN

Từ 31/12- 5/01/2019

14

 

GVCN 

 
 
 
Từ 31/12- 5/01/2019
Các tin khác