Sau thực phẩm, giáo dục là nhu cầu số một của dân tộc ''

Ngày 16 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 16:03 02/03/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 26
( Tuần 10 năm 2015, từ 02/03/2015 đến 08/03/2015 )

                                                  KẾ HOẠCH TUẦN 26

- Thực hiện chương trình tuần24,25

- Lên lịch báo giảng trên trang web và ở sổ báo giảng ( TT kiểm tra vào ngày 03/3)

- Tăng cường sử dụng đồ dùng dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học có hiệu quả tốt.

- Tiếp tục học BDTX moddun 21

- Thứ 5 học thời khóa biểu thứ 7 ( Sáng thứ 7 học thời khóa biểu sáng thứ 5)

- Chiều thứ 6 (13h30, ngày 06/3/2015)  cô Nam họp thi giáo viên dạy giỏi và bốc thăm baì dạy tại phòng giáo dục

- Chiều thứ 7 ( 13h00, ngày 07/3/2015) họp hội đồng, 14h00 tọa đàm 8/3

- Kiểm tra anh văn đề chung:

              + AV7: tiết 2 chiều thứ 6 ( Nhờ Thầy Tuân xem giúp)

               + AV 9 : tiết 4 sáng thứ 5 ( Nhờ Thầy Tùng xem giúp)

- Thanh tra toàn diện: Thầy Tùng

               + Tiết 3 chiều thứ 3 lớp 6

               + tiết 2 chiều thứ 7 lớp 9/3

( Nộp hồ sơ giáo án TT kiểm tra ngày thứ 5)

Các tin khác