Học không biết chán, dạy người không biết mỏi''

Ngày 29 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 02:08 10/03/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 10 năm 2016, từ 07/03/2016 đến 13/03/2016 )

                 KẾ HOẠCH TUẦN 10.

I. Số lượng

- Duy trì số lượng ở các lớp 8-1; 8-2; 9-1

- Báo cáo tổ khi học sinh nghỉ học. ( T Tâm; Nga; Thu )

II. Hoạt động Dạy và Học

- Thực hiện chương trình tuần 28

- Soạn giáo án theo công văn số 2575 của sở giáo dục và đào tạo.

- Soạn giáo án E- learning: Cô Trinh

- Nộp kế hoạch sử dụng đồ dùng dạy học kì II cho tổ

- Thứ năm sinh hoạt chuyên môn tổ tại trường lúc 13g00

     thao giảng: Thầy Tùng

- Lên lịch báo giảng, cập nhật điểm kịp thời

- Tiếp tục học bồi dưỡng thường xuyên mô đun 29i

- Vào điểm ở sổ và cổng thông tin kịp thời.

- Các lớp tham gia phong trào nuôi heo đất: 1T/ ngàn/ hs.

- Nộp sản phẩm sáng tạo khoa học kỷ thuật.

III. Các hoạt động khác

- Tọa đầm ngày 8/3

Tham gia đầy đủ các hoạt động của đoàn thao

- Hoàn thành tốt việc học tập va làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Các tin khác