Kiến thức chỉ có được qua tư duy của con người ''

Ngày 08 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 09:08 24/05/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 10 năm 2020, từ 02/03/2020 đến 08/03/2020 )

KẾ HOẠCH TUẦN 29 (Từ  2 /03- 8/03/ 2020)   

TT

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thời gian thực hiện

1

Duy trì số lượng

Giáo viên chủ nhiệm

(Từ  2 /03- 8/03/ 2020) 

2

Ổn định nề nếp

Giáo viên chủ nhiệm

(Từ  2 /03- 8/03/ 2020) 

3

Thực hiện chương trình  tuần 24 ( tuần 2 HK2)

Giáo viên cả tổ

(Từ  2 /03- 8/03/ 2020) 

4

 Hoàn thành chuyên đề

Giáo viên cả tổ

(Từ  2 /03- 8/03/ 2020) 

5

Tăng cường bồi dưỡng  học  sinh giỏi huyện

Giáo viên cả tổ

(Từ  2 /03- 8/03/ 2020) 

6

   An toàn giao thông

Giáo viên cả tổ

(Từ  2 /03- 8/03/ 2020) 

7

Lao động toàn trường

 Giáo viên cả tổ

Ngày 2-3/3/2020

8

 Trực trường theo kế hoạch

Giáo viên  cả tổ

(Từ  2 /03- 8/03/ 2020) 

9

Tiếp tục bồi dưỡng thường xuyên : Modunl 3 :

Giáo viên cả tổ

(Từ  2 /03- 8/03/ 2020) 

Nhân xét: -100% giáo viên thực hiện đúng kế hoạch

                 

                                                                                    Quảng Thọ : ngày  2 tháng 03 năm 2020

                                                                 Tổ trưởng

                                                                                                              Ngô Đình Thiên Thu

Các tin khác