Những thầy giáo tốt dạy học bằng trái tim, chứ không phải bằng sách vở''

Ngày 26 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 14:01 31/03/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 31
( Tuần 11 năm 2013, từ 11/03/2013 đến 17/03/2013 )

                     KẾ HOẠCH TUẦN 11

- Thực hiện chương trình : Tuần 30,31HKII

- Tập trung nâng cao chất lượng dạy học chào mừng  30/4.

- Giáo viên bộ môn Địa, Văn tăng cường bồi dưỡng.(thi HSG  tỉnh 8 và 9/4)

- Giáo viên dạy bù kịp chương trình chậm nhất tuần 30

- Thứ 5 (03/04/2014):

         + Họp liên tịch lúc 10h.

         + Họp Hội đồng sư phạm lúc 13g00

         + Lúc 14h00 Đánh giá BDTX ( Sổ bồi dưỡng thường xuyên, 3 nội dung và bản báo cáo)

- Thanh ta chuyên đề Cô Nam: 

         + Lịch báo giảng trên mạng.

         + vào điểm sổ chính và coongr thông tin điên tử.

- GV ra đề cương, đề thi HKII.

- Vào điểm  ở sổ điểm chính và cổng TTĐT kịp thời

- Lên kế hoạch kịp thời ở trang Web

- Tăng cường sử dụng đồ dùng dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học có hiệu quả tốt

- Tăng cường phụ đạo học sinh yếu nhằm xóa yếu

 
Các tin khác