Trọng thầy mới được làm thầy ''

Ngày 26 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 15:51 12/03/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 11 năm 2018, từ 12/03/2018 đến 18/03/2018 )

Tuần 33 (từ ngày 12/03-18/03/2018)

1 Số lượng : 

- GVCN duy trì số lượng hiện có lớp sau tết 7/2,7/2,/9/3

- Ổn định nề nếp dạy và học

- Báo cáo số lượng cho Cô Mai

2 Dạy học :

- Thực hiện chương trình tuần 26, 27(HKII)

- Lên lịch báo giảng, TKB ở trang Web sổ kịp thời

- Bồi dưỡng học sinh giỏi theo kế hoạch

- Tiếp tục học BDTX nội dung 3 mô đun 35.

- Tăng cường sử dụng đồ dùng dỵ họa và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học

- GV vào sổ điểm tháng 3

- GV nộp đề cương ôn tập học kì 2

- Nộp bản đánh giá BDTX tổ

- Sinh hoạt chuyên môn tổ: Kiểm tra hồ sơ tháng 3, thao giảng : Thầy Thu, Thầy Lành.

- GVCN nộp sổ chủ nhiệm và giáo án hoạt động NGLL cho BGH kiểm tra.

3 Các hoạt động khác.

- Thực hiện theo chủ điểm: "Tiến bước lên đoàn "

- Lao động vệ sinh trường lớp

- Thực hiện kế hoạchtham quan di tích lịch sử.

- Thực hiện tốt chuyển tiết 5 phút.

Các tin khác