Kiến thức không có trọng lượng, nó là kho báu bạn có thể mang theo một cách dễ dàng "

Ngày 16 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 13:55 11/03/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 11 năm 2019, từ 11/03/2019 đến 17/03/2019 )

                                                                          KẾ HOẠCH TUẦN 33

                                                                       (Từ  11 /03- 17/3/ 2019)        

TT

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thời gian thực hiện

1

Duy trì số lượng hiện có các lớp 6/3,/7/2,/8/1,8/2

Giáo viên chủ nhiệm

Từ  11 /03- 17/3/ 2019

2

Ổn định nề nếp , kiểm tra đồng phục học sinh

Giáo viên chủ nhiệm

Từ  11 /03- 17/3/ 2019

3

Thực hiện chương trình  tuần 9 HK2

Giáo viên cả tổ

Từ  11 /03- 17/3/ 2019

4

 Lên lịch báo giảng và đăng ký đồ dùng dạy học kịp thời

Giáo viên cả tổ

Từ  11 /03- 17/3/ 2019

5

Vào điểm sổ chính

Giáo viên cả tổ

Từ  11 /03- 17/3/ 2019

6

Bồi dưỡng thường xuyên : Nội dung 3: Mouldul:39

Giáo viên cả tổ

Từ  11 /03- 17/3/ 2019

7

SHCM tổ + Thao giảng

Cô Nga , Cô Như Tâm

  14/03

8

Làm đề tài ĐMPPDH nộp theo kế hoạch.

Giáo viên cả tổ

Từ  11 /03- 17/3/ 2019

9

Thanh tra chuyên đề gió viên vào sổ điểm chính

  Giáo viên cả tổ

Từ  11 /03- 17/3/ 2019

10

Tập múa hát sân trường

GVCN

Từ  11 /03- 17/3/ 2019

11

Dạy thay gv đi công tác  Thầy Lành 14/03 

………………………………………………………………………...........................

………………………………………………………..................................................

                                                                                                                                           Quảng Thọ, ngày 11 tháng 03 năm 2019

                                                                 Tổ trưởng

 

Các tin khác