Chúng ta không thể dạy bảo cho ai bất cứ điều gì, chúng ta chỉ có thể giúp họ phát hiện ra những gì còn tiềm ẩn trong họ "

Ngày 16 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 09:14 24/05/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 11 năm 2020, từ 09/03/2020 đến 15/03/2020 )

 KẾ HOẠCH TUẦN 30 (Từ  09 /03- 15/03/ 2020)

TT

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thời gian thực hiện

1

kiểm tra số lượng HS

Giáo viên chủ nhiệm

(Từ  09 /03- 15/03/ 2020)

2

BDHS Giỏi đưa bài về nhà

   

3

tuyên truyền phòng dịch

   

4

 Lao động , vệ sinh theo kế hoạch

Giáo viên cả tổ

(Từ  09 /03- 15/03/ 2020)

5

 Trực trường đúng kế hoạch

Giáo viên cả tổ

(Từ  09 /03- 15/03/ 2020)

6

 Hạn chế tập trung , đi lại nếu không cần thiết

Giáo viên cả tổ

(Từ  09 /03- 15/03/ 2020)

7

  hoàn thành các biểu mẫu

 Giáo viên cả tổ

(Từ  09 /03- 15/03/ 2020)

8

tập huấn trang kết nối

   

9

Tiếp tục bồi dưỡng thường xuyên : Modunl 2 : Hoạt động học tập của học sinh THCS

Giáo viên cả tổ

(Từ  09 /03- 15/03/ 2020)

Nhân xét: -100% giáo viên thực hiện đúng kế hoạch

                 

                                                                                    Quảng Thọ : ngày  9 tháng 03năm 2020

                                                                 Tổ trưởng

                                                                      Ngô Đình Thiên Thu

Các tin khác