Trong cách học, phải lấy tự học làm cốt''

Ngày 16 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 08:54 15/04/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 32
( Tuần 12 năm 2013, từ 18/03/2013 đến 24/03/2013 )

KẾ HOẠCH TUẦN 32 (HKII)

(Ngày 7/4/2014-12/4/2014)

I,Thực hiện chương trình : Tuần 31,32 HKII

II,Dạy –Học :

1,Tập trung dạy bù kịp chương trình quy định.

2, Nộp đề kiểm tra  học kỳ II và đề cương ôn tập chậm nhất 10/4/2014.

3,Tăng cường kiểm tra thường xuyên học sinh và giáo viên cho học sinh kiểm tra bù các bài còn thiếu.

4, Tăng cường dự giờ đảm bảo quy định

5, Nộp các bài kiểm tra đề chung cho trường lưu trử

6,Thứ 5 ngày 10/4/2014 sinh hoạt chuyên môn ;Hội nghị báo cáo đánh giá BDTX giáo viên.

7, Chuyên đề cụm môn GDCD ở trương Phan Thế Phương: lúc 14g00

 

 

 

 

 

Các tin khác