Ai làm chủ giáo dục có thể thay đổi thế giới ''

Ngày 29 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 13:58 23/03/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 48
( Tuần 12 năm 2015, từ 16/03/2015 đến 22/03/2015 )

                                 KẾ HOẠCH TUẦN 12

- Duy trì số lượng LỚP 7/1, 8/2.

- Thực hiện chương trình tuần 27

-GV lên lịch báo giảng kịp thời.

- Thứ năm(19/03/2015) Tập huấn bài giảng thông

- Họp liên tịch và hội đồng.           

- Tiếp tục học BDTX modul 22.

- Tăng cường kiểm tra thường xuyên.

- GV tăng cương sử dụng ĐDDH và ứng dụng CNTT Vào dạy học.

 
Các tin khác