Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 24 tháng 06 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 13:58 23/03/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 48
( Tuần 12 năm 2015, từ 16/03/2015 đến 22/03/2015 )

                                 KẾ HOẠCH TUẦN 12

- Duy trì số lượng LỚP 7/1, 8/2.

- Thực hiện chương trình tuần 27

-GV lên lịch báo giảng kịp thời.

- Thứ năm(19/03/2015) Tập huấn bài giảng thông

- Họp liên tịch và hội đồng.           

- Tiếp tục học BDTX modul 22.

- Tăng cường kiểm tra thường xuyên.

- GV tăng cương sử dụng ĐDDH và ứng dụng CNTT Vào dạy học.

 
Các tin khác