Sự chửi rủa có thể giết chết một mối tình, nhưng sự câm lặng lại không làm tiêu tan nó được "

Ngày 16 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 10:05 23/03/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 30
( Tuần 12 năm 2016, từ 21/03/2016 đến 27/03/2016 )

I. Số lượng

- Duy trì số lượng ở các lớp 8-1; 8-2; 9-1

- Báo cáo tổ khi học sinh nghỉ học. ( T Tâm; Nga; Thu )

II. Hoạt động Dạy và Học

- Thực hiện chương trình tuần 30

- Soạn giáo án theo công văn số 2575 của sở giáo dục và đào tạo.

- Soạn giáo án E- learning: Cô Trinh

- Nộp kế hoạch sử dụng đồ dùng dạy học kì II cho tổ

- Thứ năm sinh hoạt chuyên môn tổ tại trường lúc 13g00

     thao giảng: Cô Trinh

- Kiểm tra hồ sơ giáo viên

- Lên lịch báo giảng, cập nhật điểm kịp thời

- Tiếp tục học bồi dưỡng thường xuyên mô đun 28, 29

- Vào điểm ở sổ và cổng thông tin kịp thời.

- Các lớp tham gia phong trào nuôi heo đất: 1T/ ngàn/ hs.

III. Các hoạt động khác

- Tham gia đưa học sinh đi tham quan 26/3

Tham gia đầy đủ các hoạt động của đoàn thao

- Hoàn thành tốt việc học tập va làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Các tin khác