Chúng ta có thể dạy dựa trên kinh nghiệm, nhưng chúng ta không thể dạy các bài học kinh nghiệm "

Ngày 29 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 15:26 20/03/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 12 năm 2017, từ 20/03/2017 đến 26/03/2017 )

                                                 KẾ HOẠCH TUẦN 32

I.  SỐ LƯỢNG

- GVCN duy trì số lượng hiện có 9/2: 29/11, 8/3: 33/22

-GVCN  ổn định nề nếp, theo dõi chuyên cần, kịp thời vận động học sinh dến trường.

II.  DẠY VÀ HỌC 

- Thực hiện chương trình tuần 27, 28

-  Lên lịch báo giảng và TBDH trên cổng thông tin điện tử kịp thời.

- Tiếp tục BDTX  ( modul 32) Hoạt động của giáo viên chủ nhiệm

- Tăng cường sử dụng đồ dùng hiện có, đăng kí ở sổ thiết bị hiện có.

- Kiểm tra lịch báo giảng ở cổng TTĐT vào thứ 2 hàng tuần.

- GV anh văn tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi theo kế hoạch

- Vào điểm ở sổ chính

- GV anh  văn bồi dưỡng học sinh giỏi theo kế hoạch

- Phân công giáo viên ra đề thi và đề cương học học kỳ 2 năm học 2016-2017

        + Anh văn : Thầy Thu: k7,9; cô Nga: k6,8

        + GDCD:  Cô Thanh Tâm: k6,7,8,9

        + Nhạc: Cô Nam: k6,7,8

        + Mỹ Thuật: Cô Như Tâm: 6,7,8,9

        + Thể dục: Thầy Lành: k7,8: Thầy Tùng: k9,6/2  

- TKB ngày thứ 7 dạy ngày thứ 5 và TKB ngày thứ 5 dạy thứ 7.

- GV chậm chương rình có kế hoạch dạy bù

- Nộp đề thi và đề cương cho chuyên môn trường ngày 28/03 

- GV vào điểm sổ  chính và cổng TTĐt.

- Nộp đề kiểm tra và bài kiểm tra 1 tiết cho TT.

III CÁC CÔNG TÁC KHÁC

- Thực hiện chủ điểm: Tiến bước lên đoàn.

- Kiểm tra nề nếp ra vào lớp.

- Múa hát sân trường

- Thực hiện theo chủ điểm tháng 03/2017

- Nộp tiền xây dựng nghĩa trang liệt sĩ: 5.000/ hs

- Làm vệ sinh và trồng cây xanh trong các phòng học.

- Tham quan di tích lịch sử 25/03 lớp 9/2.

 

Các tin khác