Hạnh phúc không có nghĩa là mọi việc đều hoàn hảo. Nó có nghĩa là bạn đã quyết định nhìn xa hơn những khiếm khuyết "

Ngày 16 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 08:18 21/03/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 12 năm 2018, từ 19/03/2018 đến 25/03/2018 )

Tuần 34 (từ ngày 19/03-25/03/2018)

1 Số lượng : 

- GVCN duy trì số lượng hiện có lớp sau tết 7/2,7/2,/9/3

- Ổn định nề nếp dạy và học

- Báo cáo số lượng cho Cô Mai

2 Dạy học :

- Thực hiện chương trình tuần 27, 28(HKII)

- Lên lịch báo giảng, TKB ở trang Web sổ kịp thời

- Bồi dưỡng học sinh giỏi theo kế hoạch

- Tiếp tục học BDTX nội dung 3 mô đun 35.

- Tăng cường sử dụng đồ dùng dỵ họa và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học

- GV vào sổ điểm tháng 3

- GV nộp đề cương ôn tập học kì 2

- Sinh hoạt chuyên môn tổ:  thao giảng : Thầy Tùng, Cô Nam.

- Nộp giáo án theo mãu mới

- Nộp bản kế hoạch cá nhân đẩy mạnh học tập  và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

3 Các hoạt động khác.

- Thực hiện theo chủ điểm: "Tiến bước lên đoàn "

- Lao động vệ sinh trường lớp

- Tham quan di tích lịch sử.

- Thực hiện tốt chuyển tiết 5 phút.

Các tin khác