Bé chẳng học, lớn làm gì?''

Ngày 29 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 07:24 20/03/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 12 năm 2019, từ 18/03/2019 đến 24/03/2019 )

                                                                               KẾ HOẠCH TUẦN 34

                                                                             (Từ  18 /3- 23/3/ 2019)          

TT

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thời gian thực hiện

1

Duy trì số lượng hiện có

Giáo viên chủ nhiệm

(Từ  18 /3- 23/3/ 2019)

2

Ổn định nề nếp , kiểm tra đồng phục học sinh

Giáo viên chủ nhiệm

(Từ  18 /3- 23/3/ 2019)

3

Thực hiện chương trình  tuần 9  HK2

Giáo viên cả tổ

(Từ  18/3- 23/3/ 2019)

4

 Lên lịch báo giảng và đăng ký đồ dùng dạy học kịp thời

Giáo viên cả tổ

(Từ  18/3- 23/3/ 2019)

5

Nộp báo cáo BDTX mô đun 39

Giáo viên cả tổ

 (Từ  18/3- 23/3/ 2019)

6

Bồi dưỡng thường xuyên : Nội dung 3: Mouldul:40

Giáo viên cả tổ

(Từ  18/3- 23/3/ 2019)

7

Quyên góp ủng người khuyết tật.

GVCN

( Từ  18/3 - 23/ 3 / 2019)

8

GV đăng kí thiết bị dạy học  kịp thời

Giáo viên cả tổ

(Từ  18 /3- 23/3/ 2019)

9

Bồi dưỡng học sinh  giỏi huyện.

  Cô Nga

(Từ  18/3- 23/3/ 2019)

10

Soạn giáo án theo mẫu mới

Giáo viên cả tổ

(Từ  18/3-23/3/ 2019)

11

Phân công ra đề cương đề thi HK2

   Giáo viên cả tổ

 Ngày 18/3/-23/3/2019

12

Kiểm tra hồ sơ tháng 3

Giáo  viên

Ngày 21/3

13

Chiều thứ 5 học bù TKB thứ 3 tuần sau

Giáo viên

 Ngày 21 / 3/ 2019

14

Tập múa hát sân trường

GVCN

(Từ  18/3-23/3/ 2019)

15

Tiếp tục vào điểm tháng  3

Thầy Tùng

Ngày 18/ 3- 23/ 3/ 2019

………………………………………………………………………...........................

………………………………………………………..................................................

                                                                                                                               Quảng Thọ, ngày 18 tháng 3 năm 2019

                                 Tổ trưởng

 

Các tin khác