Hạnh phúc không có nghĩa là mọi việc đều hoàn hảo. Nó có nghĩa là bạn đã quyết định nhìn xa hơn những khiếm khuyết "

Ngày 15 tháng 08 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 09:04 15/04/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 33
( Tuần 13 năm 2013, từ 25/03/2013 đến 31/03/2013 )

KẾ HOẠCH TUẦN 32 (HKII)

(Ngày 14/4/2014-20/4/2014)

I,Thực hiện chương trình : Tuần 32,33 HKII

II,Dạy –Học :

1,Tập trung dạy bù kịp chương trình quy định.

2, GV triển khai đề kiểm tra  học kỳ II và đề cương ôn tập cho học sinh.

3,Tăng cường kiểm tra thường xuyên học sinh và giáo viên cho học sinh kiểm tra bù các bài còn thiếu.

4, Tăng cường dự giờ đảm bảo quy định

5, Thao giảng: Cô Nga: Tiết 4 sáng thứ 6 lớp 6/1

6, Thầy Tùng coi thi nghề từu ngày 19/04 đến 22/04/2014

7,GV đưa học sinh di thi văn nghệ: Cô Vinh, Cô T Tâm, Cô N Tâm.

8, Thầy Thu dạy thay Cô Vinh đưa học sinh đi thi văn nghệ.

9, GV anh văn tăng cường phụ đạo học sinh yếu.

 

 

 

 

 

 

 

Các tin khác