Người thầy tốt nhất là người thầy khơi gợi chứ không giáo điều, và truyền cho học trò mình mong muốn tự dạy bản thân "

Ngày 26 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 14:09 29/03/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 13 năm 2018, từ 26/03/2018 đến 01/04/2018 )

Tuần 35 (từ ngày 26/03-01/04/2018)

1 Số lượng : 

- GVCN duy trì số lượng hiện có lớp sau tết 7/2,7/2,/9/3

- Ổn định nề nếp dạy và học

- Báo cáo số lượng cho Cô Mai

2 Dạy học :

- Thực hiện chương trình tuần 28, 29(HKII)

- Lên lịch báo giảng, TKB ở trang Web sổ kịp thời

- Bồi dưỡng học sinh giỏi theo kế hoạch

- Tiếp tục học BDTX nội dung 3 mô đun 36 và báo cáo mô đun 35

- Tăng cường sử dụng đồ dùng daỵ họa và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học

- GV vào sổ điểm tháng 3

- GV nộp đề cương ôn tập học kì 2 và đề thi học kì 2

- Nộp giáo án theo mãu mới

- Dạy giúp cô Yến học cảm tình Đảng: nhóm anh văn

- Nộp bản kế hoạch cá nhân đẩy mạnh học tập  và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

3 Các hoạt động khác.

- Thực hiện theo chủ điểm: "Tiến bước lên đoàn "

- Lao động vệ sinh trường lớp

- Thực hiện tốt chuyển tiết 5 phút.

Các tin khác