Nếu không có người bạn tốt thì ta khó mà biết được những sai lầm của bản thân "

Ngày 31 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 13:16 25/03/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 13 năm 2019, từ 25/03/2019 đến 31/03/2019 )

                                                                                KẾ HOẠCH TUẦN 35

                                                                             (Từ  25/3- 31/3/ 2019)          

TT

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thời gian thực hiện

1

Duy trì số lượng hiện có

Giáo viên chủ nhiệm

Từ  25/3- 31/3/ 2019

2

Ổn định nề nếp , kiểm tra đồng phục học sinh

Giáo viên chủ nhiệm

Từ  25/3- 31/3/ 2019

3

Thực hiện chương trình  tuần 10  HK2

Giáo viên cả tổ

Từ  25/3- 31/3/ 2019

4

 Lên lịch báo giảng và đăng ký đồ dùng dạy học kịp thời

Giáo viên cả tổ

Từ  25/3- 31/3/ 2019

5

Nộp báo cáo BDTX mô đun 39,40

Giáo viên cả tổ

Từ  25/3- 31/3/ 2019

6

Bồi dưỡng thường xuyên : Nội dung 3: Mouldul:41

Giáo viên cả tổ

Từ  25/3- 31/3/ 2019

7

Quyên góp ủng người khuyết tật.

GVCN

29/03

8

GV đăng kí thiết bị dạy học  kịp thời

Giáo viên cả tổ

Từ  25/3- 31/3/ 2019

9

Bồi dưỡng học sinh  giỏi huyện.

  Cô Nga

Từ  25/3- 31/3/ 2019

10

Thi múa hát sân trường

GVCN

26/03

11

Nộp đề thi và đề cương đề thi HK2

   Giáo viên môn Anh văn

 29/3

12

Kiểm tra hồ sơ tháng 3

Giáo  viên

29/3

13

Thao giảng sáng thứ 5 thao giảng

Thầy Thu, Cô Nam

 Ngày 21 / 3/ 2019

14

Tập múa hát sân trường

GVCN

25/03

15

Tiếp tục vào điểm tháng  3

GV tổ

Từ  25/3- 31/3/ 2019

………………………………………………………………………...........................

………………………………………………………..................................................

                                                                                                                               Quảng Thọ, ngày 25 tháng 3 năm 2019

                                 Tổ trưởng

 

Các tin khác