Kiến thức chỉ có được qua tư duy của con người ''

Ngày 16 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 09:34 24/05/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 13 năm 2020, từ 23/03/2020 đến 29/03/2020 )

KẾ HOẠCH TUẦN 32 (Từ  23 /03- 29/03/ 2020)

TT

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thời gian thực hiện

1

khối 9 học online các môn Toán, Văn, Anh Văn

 

2

kiểm tra HS học online

cô Nga

3

giáo viên phụ trách theo địa bản

Giáo viên cả tổ

 

4

 giáo viên hỗ trợ chuyên môn cho HS

t Thu, cô Nga

5

 Trực trường đúng kế hoạch

Giáo viên cả tổ

(Từ  23 /03- 29/03/ 2020)

6

 Hạn chế tập trung , đi lại nếu không cần thiết

Giáo viên cả tổ

(Từ  23 /03- 29/03/ 2020)

7

Lao động , vệ sinh theo kế hoạch

 Giáo viên cả tổ

(Từ  23 /03- 29/03/ 2020)

8

Cô Hạnh tiếp tục hoàn thành sản phẩm KHKT

 

(Từ  23/03- 29/03/ 2020)

9

Tiếp tục bồi dưỡng thường xuyên : Modunl 2 : Hoạt động học tập của học sinh THCS

Giáo viên cả tổ

(Từ  23/03- 29/03/ 2020)

 

   

                 

                                                                                    Quảng Thọ, ngày  23 tháng 03 năm 2020

                                                                 Tổ trưởng

 

                                                                     Ngô Đình Thiên Thu

Các tin khác