Giáo dục là làm cho con người tìm thấy chính mình''

Ngày 26 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 12:01 23/04/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 34
( Tuần 14 năm 2013, từ 01/04/2013 đến 07/04/2013 )

KẾ HOẠCH TUẦN 32 (HKII)

(Ngày 14/4/2014-26/4/2014)

I,Thực hiện chương trình : Tuần 33,34 HKII

II,Dạy –Học :

1,Tập trung dạy bù kịp chương trình quy định.

2, GV triển khai đề kiểm tra  học kỳ II và đề cương ôn tập cho học sinh.

3,Tăng cường kiểm tra thường xuyên học sinh và giáo viên cho học sinh kiểm tra bù các bài còn thiếu.

4, Tăng cường dự giờ đảm bảo quy định

5, Thao giảng: T Tùng: Tiết 1  thứ 5 (24/4)

6,Cac môn không không thi tập trung theo đê

9, GV anh văn tăng cường phụ đạo học sinh yếu.

 

 

Các tin khác