Sự thông minh và tính cách là mục tiêu thật sự của giáo dục''

Ngày 16 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 14:48 30/03/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 50
( Tuần 14 năm 2015, từ 30/03/2015 đến 05/04/2015 )

                            KẾ HOẠCH TUẦN 30

- Thực hiện chương trình tuần 29

- Lên lịch báo giảng trên trang web và ở sổ báo giảng ( TT kiểm tra vào ngày 31/3)

- Tăng cường sử dụng đồ dùng dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học có hiệu quả tốt.

- Tiếp tục học BDTX moddun 22

- Thứ 5 (02 /04/2015) họp hội đồng sư phạm

- Thanh tra toàn diện: Cô Thanh Tâm:

                    - Tiết 2 chiều thứ 3 lớp 7/2

                    - tiết 1 chiều thứ 7 lớp 8/3. ( Tổ phó dự)

- Nộp bài BDTX chậm nhất sáng 4/04/2015.

- GV vào điểm sổ chính và cổng CNTT tháng 3.

- GV tăng cường kiểm tra thường xuyên.

- Thanh tra toàn diện Cô Vinh: - Tiết 3 sáng thứ 7.

 

Các tin khác