Anh không thể dạy cho con người bất cứ điều gì, mà anh chỉ có thể giúp người ấy tự tìm ra chân lý "

Ngày 16 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 11:41 06/04/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 14 năm 2016, từ 04/04/2016 đến 10/04/2016 )

I. Số lượng

 

- Duy trì số lượng ở các lớp 8-1; 8-2; 9-1

 

- Báo cáo tổ khi học sinh nghỉ học. ( T Tâm; Nga; Thu )

 

II. Hoạt động Dạy và Học

 

- Thực hiện chương trình tuần 32

 

- Soạn giáo án theo công văn số 2575 của sở giáo dục và đào tạo.

 

- Soạn giáo án E- learning: Cô Trinh

 

- Nộp kế hoạch sử dụng đồ dùng dạy học kì II cho tổ

 

- Thứ năm sinh hoạt chuyên môn cụm tại trường Lê Xuân lúc 13h30 ( Cô Vinh; Thu; Nga )

 

- Coi thi học si h giỏi Tỉnh: Thầy Thu; Dạy thay: Cô NGa thứ Ba buổi sáng.

 

- Lên lịch báo giảng, cập nhật điểm kịp thời

 

- Tiếp tục học bồi dưỡng thường xuyên mô đun 28, 29; làm bài thu hoạch

 

- Vào điểm ở sổ và cổng thông tin kịp thời.

 

- Các lớp tham gia phong trào nuôi heo đất: 1T/ ngàn/ hs.

- Nộp đề thi học kì II và đề cương ôn tập

 

III. Các hoạt động khác

 

Tham gia đầy đủ các hoạt động của đoàn thao

 

- Hoàn thành tốt việc học tập va làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Các tin khác