Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 26 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 11:41 06/04/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 14 năm 2016, từ 04/04/2016 đến 10/04/2016 )

I. Số lượng

 

- Duy trì số lượng ở các lớp 8-1; 8-2; 9-1

 

- Báo cáo tổ khi học sinh nghỉ học. ( T Tâm; Nga; Thu )

 

II. Hoạt động Dạy và Học

 

- Thực hiện chương trình tuần 32

 

- Soạn giáo án theo công văn số 2575 của sở giáo dục và đào tạo.

 

- Soạn giáo án E- learning: Cô Trinh

 

- Nộp kế hoạch sử dụng đồ dùng dạy học kì II cho tổ

 

- Thứ năm sinh hoạt chuyên môn cụm tại trường Lê Xuân lúc 13h30 ( Cô Vinh; Thu; Nga )

 

- Coi thi học si h giỏi Tỉnh: Thầy Thu; Dạy thay: Cô NGa thứ Ba buổi sáng.

 

- Lên lịch báo giảng, cập nhật điểm kịp thời

 

- Tiếp tục học bồi dưỡng thường xuyên mô đun 28, 29; làm bài thu hoạch

 

- Vào điểm ở sổ và cổng thông tin kịp thời.

 

- Các lớp tham gia phong trào nuôi heo đất: 1T/ ngàn/ hs.

- Nộp đề thi học kì II và đề cương ôn tập

 

III. Các hoạt động khác

 

Tham gia đầy đủ các hoạt động của đoàn thao

 

- Hoàn thành tốt việc học tập va làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Các tin khác