Dạy tức là học hai lần''

Ngày 16 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 09:02 03/04/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 14 năm 2017, từ 03/04/2017 đến 09/04/2017 )

 KẾ HOẠCH TUẦN 35

I.  SỐ LƯỢNG

- GVCN duy trì số lượng hiện có 9/2: 28/10, 8/3: 31/20

    + lớp 9/2 giảm 1 lí do: học nghề.

-GVCN  ổn định nề nếp, theo dõi chuyên cần, kịp thời vận động học sinh đến trường.

II.  DẠY VÀ HỌC 

- Thực hiện chương trình tuần 29, 30

-  Lên lịch báo giảng và TBDH trên cổng thông tin điện tử kịp thời.

- Tiếp tục BDTX  ( modul 33) 

- Tăng cường sử dụng đồ dùng hiện có, đăng kí ở sổ thiết bị hiện có.

- Kiểm tra lịch báo giảng ở cổng TTĐT vào thứ 2 hàng tuần.

- GV anh văn tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi theo kế hoạch

- Vào điểm ở sổ chính

- GV anh  văn bồi dưỡng học sinh giỏi theo kế hoạch

- Giáo viên ra đề thi và đề cương học học kỳ 2 năm học 2016-2017 giới hạn đến tuần 14 của học kỳ 2.

- GV chậm chương rình có kế hoạch dạy bù 

- GV vào điểm sổ  chính và cổng TTĐT.

- Phân công hội thảo GVCN: ngày 13/04 thức hiện.

     + Cô Như Tâm: Công tác phối hợp giữa GVCN với phụ huynh trong công tác bồi dưỡng

kiến thức văn hóa và rèn luyện năng lực phẩm chất học sinh.

     + Cô Thanh Tâm: Giáo dục kỹ năng sống (giao tiếp, lãnh đạo, thuyết trình, hùng biện, hợp tác, chia sẽ...)

giúp học sinh tự tin hòa nhập cộng đồng và khẳng định bản thân. 

- Nộp đề kiểm tra và bài kiểm tra 1 tiết cho TT.

- Nộp BDTX mô đun 30,32

- Nộp sáng kiến kinh nghiệm

- Họp hội đồng sư phạm lúc 10g40 phút ngày 5/04/2017

- Nghỉ giổ tổ Hùng Vương 6/04/2017 

III CÁC CÔNG TÁC KHÁC

- Thực hiện chủ điểm: Hòa bình và Hữu nghị

- Kiểm tra nề nếp ra vào lớp.

- Múa hát sân trường

- Thực hiện theo chủ điểm tháng 04/2017

- Nộp cọc tre rào cây: 3 cộc/ 1 em.

- Làm vệ sinh và trồng cây xanh trong các phòng học

 

 

Các tin khác