Giáo dục là làm cho con người tìm thấy chính mình''

Ngày 26 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 14:25 04/04/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 14 năm 2018, từ 02/04/2018 đến 08/04/2018 )

Tuần 36 (từ ngày 2/04-8/04/2018)

1 Số lượng : 

- GVCN duy trì số lượng hiện có lớp sau tết 7/2,7/2,/9/3

- Ổn định nề nếp dạy và học

- Báo cáo số lượng cho Cô Mai

2 Dạy học :

- Thực hiện chương trình tuần 29, 30(HKII)

- Lên lịch báo giảng, TKB ở trang Web sổ kịp thời

- Bồi dưỡng học sinh giỏi theo kế hoạch

- Tiếp tục học BDTX nội dung 3 mô đun 36 và báo cáo mô đun 35

- Tăng cường sử dụng đồ dùng daỵ họa và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học

- GV vào sổ điểm tháng 4

- GV nộp đề cương ôn tập học kì 2 và đề thi học kì 2

- TTTD Cô Yên: thứ 2 tiết 2 lớp 6/2

                       Thứ 7tiết 3 lớp 7/1 

- Họp hhoo đồng sư phạm lúc 10g ngày 5/04/2018

3 Các hoạt động khác.

- Thực hiện theo chủ điểm: "Hòa bình Hữu nghị"

- Lao động vệ sinh trường lớp

- Thực hiện tốt chuyển tiết 5 phút.

Các tin khác