Một gánh sách không bằng một người thầy giỏi''

Ngày 29 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 14:08 01/04/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 14 năm 2019, từ 01/04/2019 đến 07/04/2019 )

                                                                             KẾ HOẠCH TUẦN 36

                                                                             (Từ  01/04 - 07/4/ 2019)          

TT

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thời gian thực hiện

1

Duy trì số lượng hiện có

Giáo viên chủ nhiệm

01/04 - 07/4/ 2019

2

Ổn định nề nếp , kiểm tra đồng phục học sinh

Giáo viên chủ nhiệm

01/04 - 07/4/ 2019

3

Thực hiện chương trình  tuần 11  HK2

Giáo viên cả tổ

01/04 - 07/4/ 2019

4

 Lên lịch báo giảng và đăng ký đồ dùng dạy học kịp thời

Giáo viên cả tổ

01/04 - 07/4/ 2019

5

Nộp báo cáo BDTX mô đun 39,40

Giáo viên cả tổ

01/04 - 07/4/ 2019

6

Bồi dưỡng thường xuyên : Nội dung 3: Mouldul:41

Giáo viên cả tổ

01/04 - 07/4/ 2019

7

Họp hội đồng

GV tổ

04/04

8

GV đăng kí thiết bị dạy học  kịp thời

Giáo viên cả tổ

01/04 - 07/4/ 2019

9

Bồi dưỡng học sinh  giỏi huyện.

  Cô Nga

01/04 - 07/4/ 2019

10

Tập Văn nghệ

Cô T. Tâm, Cô N. Tâm, Cô Nam

01/04 - 07/4/ 2019

11

Nộp đề thi và đề cương đề thi HK2

   Giáo viên môn Anh văn

01/04 - 07/4/ 2019

12

Thực hiện chủ điểm tháng 04

Giáo  viên chủ nhiệm

01/04 - 07/4/ 2019

13

Nộp đê tài đổi mới PPdạy học.

GV tổ

01/04 - 07/4/ 2019

14

GV triển khai đê cương ôn tập cho học sinh.

GVCN

01/04 - 07/4/ 2019

15

Tiếp tục vào điểm tháng  4

GV tổ

01/04 - 07/4/ 2019

………………………………………………………………………...........................

………………………………………………………..................................................

                                                                                                                               Quảng Thọ, ngày 01 tháng 04 năm 2019

                                    Tổ trưởng

 

Các tin khác