Chúng ta có thể dạy dựa trên kinh nghiệm, nhưng chúng ta không thể dạy các bài học kinh nghiệm "

Ngày 16 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 09:41 24/05/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 14 năm 2020, từ 30/03/2020 đến 05/04/2020 )

 KẾ HOẠCH TUẦN 33 (Từ  30 /03- 5/04/ 2020) 

TT

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thời gian thực hiện

1

theo dõi số lượng HS

Giáo viên chủ nhiệm

(Từ  30 /03- 5/04/ 2020)

2

Hướng dẫn HS học online

Giáo viên chủ nhiệm

(Từ  30 /03- 5/04/ 2020)

3

ra đề kiểm tra tiếng Anh 9

t Thu, cô Nga

4

 Lao động , vệ sinh theo kế hoạch

Giáo viên cả tổ

(Từ  30 /03- 5/04/ 2020)

5

 Trực trường đúng kế hoạch

Giáo viên cả tổ

(Từ  30 /03- 5/04/ 2020)

6

 Hạn chế tập trung 

Giáo viên cả tổ

(Từ  30 /03- 5/04/ 2020)

7

hoàn thành hồ sơ sổ sách

 

8

 

9

Tiếp tục bồi dưỡng thường xuyên : Modunl 3 :

 Nộp bài thu hoạch Mould2

Giáo viên cả tổ

(Từ  30 /03- 5/04/ 2020)

10

 Giáo viên theo dõi học sinh học trực tuyến

Cô Nga, cô Tâm, cô Nam

(Từ  30 /03- 5/04/ 2020)

Nhân xét: -100% giáo viên thực hiện đúng kế hoạch

                 

                                                                                    Quảng Thọ, ngày  29 tháng 03 năm 2020

                                                                 Tổ trưởng

                                                          Ngô Đình Thiên Thu

Các tin khác