Anh không thể dạy cho con người bất cứ điều gì, mà anh chỉ có thể giúp người ấy tự tìm ra chân lý "

Ngày 13 tháng 08 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 16:00 09/04/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 15 năm 2018, từ 09/04/2018 đến 15/04/2018 )

Tuần 38 (từ ngày 9/04-14/04/2018)

1 Số lượng : 

- GVCN duy trì số lượng hiện có lớp sau tết 7/2,7/2,/9/3

- Ổn định nề nếp dạy và học

- Báo cáo số lượng cho Cô Mai

2 Dạy học :

- Thực hiện chương trình tuần 30, 31 (HKII)

- Lên lịch báo giảng, TKB ở trang Web sổ kịp thời

- Bồi dưỡng học sinh giỏi theo kế hoạch

- Tiếp tục học BDTX nội dung 3 mô đun 37 và báo cáo mô đun 36

- Tăng cường sử dụng đồ dùng daỵ họa và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học

- GV vào sổ điểm tháng 4

- GV nộp đề cương ôn tập học kì 2 và đề thi học kì 2

-Góp ý tiết  TTTD Cô Yên

- Sinh hoạt chuyên môn tổ lúc 13g ngày 12/04

- nộp hồ sơ chuyên môn kiểm tra

3 Các hoạt động khác.

- Thực hiện theo chủ điểm: "Hòa bình Hữu nghị"

- Lao động vệ sinh trường lớp

- Thực hiện tốt chuyển tiết 5 phút.

Các tin khác