Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 29 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 16:00 09/04/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 15 năm 2018, từ 09/04/2018 đến 15/04/2018 )

Tuần 38 (từ ngày 9/04-14/04/2018)

1 Số lượng : 

- GVCN duy trì số lượng hiện có lớp sau tết 7/2,7/2,/9/3

- Ổn định nề nếp dạy và học

- Báo cáo số lượng cho Cô Mai

2 Dạy học :

- Thực hiện chương trình tuần 30, 31 (HKII)

- Lên lịch báo giảng, TKB ở trang Web sổ kịp thời

- Bồi dưỡng học sinh giỏi theo kế hoạch

- Tiếp tục học BDTX nội dung 3 mô đun 37 và báo cáo mô đun 36

- Tăng cường sử dụng đồ dùng daỵ họa và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học

- GV vào sổ điểm tháng 4

- GV nộp đề cương ôn tập học kì 2 và đề thi học kì 2

-Góp ý tiết  TTTD Cô Yên

- Sinh hoạt chuyên môn tổ lúc 13g ngày 12/04

- nộp hồ sơ chuyên môn kiểm tra

3 Các hoạt động khác.

- Thực hiện theo chủ điểm: "Hòa bình Hữu nghị"

- Lao động vệ sinh trường lớp

- Thực hiện tốt chuyển tiết 5 phút.

Các tin khác