Nhà trường phải luôn luôn có chủ trương tạo cho học trò một cá tính cân đối chớ không nên biến chúng thành một nhà chuyên môn "

Ngày 01 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 14:56 08/04/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 15 năm 2019, từ 08/04/2019 đến 14/04/2019 )

                                                                                KẾ HOẠCH TUẦN 37

                                                                             (Từ  8/04 - 14/04/ 2019)          

TT

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thời gian thực hiện

1

Duy trì số lượng hiện có

Giáo viên chủ nhiệm

Từ  8/04 - 14/04/ 2019

2

Ổn định nề nếp , kiểm tra đồng phục học sinh

Giáo viên chủ nhiệm

Từ  8/04 - 14/04/ 2019

3

Thực hiện chương trình  tuần 12  HK2

Giáo viên cả tổ

Từ  8/04 - 14/04/ 2019

4

 Lên lịch báo giảng và đăng ký đồ dùng dạy học kịp thời

Giáo viên cả tổ

Từ  8/04 - 14/04/ 2019

5

Nộp báo cáo BDTX mô đun 39,40

Giáo viên cả tổ

Từ  8/04 - 14/04/ 2019

6

Bồi dưỡng thường xuyên : Nội dung 3: Mouldul:41

Giáo viên cả tổ

Từ  8/04 - 14/04/ 2019

7

Sinh hoạt chuyên môn+thao giảng

GV tổ + T. Tùng, T. Lành

11/04

8

Lao động vệ sinh và phong quang trường lớp

GVCN

Từ  8/04 - 14/04/ 2019

9

Bồi dưỡng học sinh  giỏi huyện.

  Cô Nga

Từ  8/04 - 14/04/ 2019

10

Thi Văn nghệ

Cô T. Tâm, Cô N. Tâm, Cô Nam

12/04

11

Tham gia Nông thôn mới

Cô Thanh Tâm, Cô Như Tâm

10/04

12

Thực hiện chủ điểm tháng 04

Giáo  viên chủ nhiệm

Từ  8/04 - 14/04/ 2019

13

Nộp đê tài đổi mới PPdạy học.

GV tổ

11/04

14

GV triển khai đê cương ôn tập cho học sinh.

GVCN

Từ  8/04 - 14/04/ 2019

15

Tiếp tục vào điểm tháng  4

GV tổ

Từ  8/04 - 14/04/ 2019

………………………………………………………………………...........................

………………………………………………………................................................

                                                                                                                               Quảng Thọ, ngày 8 tháng 04 năm 2019

                                    Tổ trưởng

 

Các tin khác