Kiến thức chỉ có được qua tư duy của con người ''

Ngày 26 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 15:52 14/04/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 16 năm 2015, từ 13/04/2015 đến 19/04/2015 )

                     KẾ HOẠCH TUẦN 32

- Thực hiện chương trình tuần 31,32

- Lên lịch báo giảng trên trang web và ở sổ báo giảng

- Tăng cường sử dụng đồ dùng dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học có hiệu quả tốt.

- Tiếp tục học BDTX moddun 22

- Chiều thứ 5 (16 /04/2015) học bù thời khóa biểu chiều thứ 7

- Nộp điểm bài BDTX 16/04/2015.

- GV vào điểm sổ chính và cổng CNTT tháng 3.

- GV tăng cường kiểm tra thường xuyên.

- Nộp đề cương ôn tập HK2 ngày 15/4

- Ban giám hiệu dự giờ: Cô Vinh tiết 3 sáng thứ 3

                                   T.Tuân: tiết 4 chiều thứ 3

- Tăng cường sử dụng ĐDDH và ứng dụng CNTT trong dạy học.

Các tin khác