Không có cuốn sách nào hay đối với người dốt, không có tác phẩm nào dỡ đối với người khôn "

Ngày 08 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 09:46 24/05/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 16 năm 2020, từ 13/04/2020 đến 19/04/2020 )

 KẾ HOẠCH TUẦN 35 (Từ  13 /04- 19/04/ 2020)

TT

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thời gian thực hiện

1

kiểm tra số lượng HS

Giáo viên chủ nhiệm

(Từ  13 /04- 19/04/ 2020)

2

GVCN theo dõi chương trình học trực tuyến trên truyền hình 

Giáo viên chủ nhiệm

(Từ  13 /04- 19/04/ 2020)

3

Thực hiện  chương trình tập huấn dạy trực tuyến

Giáo viên cả tổ

(Từ  13 /04- 19/04/ 2020)

4

 Lao động , vệ sinh theo kế hoạch

Giáo viên cả tổ

(Từ  13 /04- 19/04/ 2020)

5

 Trực trường đúng kế hoạch

Giáo viên cả tổ

(Từ  13 /04- 19/04/ 2020)

6

 Hạn chế tập trung 

Giáo viên cả tổ

(Từ  13 /04- 19/04/ 2020)

7

 Hoàn thành chương trình giảm tải

 Giáo viên cả tổ

(Từ  13 /04- 19/04/ 2020)

8

 

9

Tiếp tục bồi dưỡng thường xuyên : Modunl 3

Giáo viên cả tổ

(Từ  13 /04- 19/04/ 2020)

10

 Giáo viên theo dõi học sinh học trực tuyến

(Từ  13 /04- 19/04/ 2020)

11

Đưa bài soạn lên mạng cho học sinh học

Gv cả tổ

(Từ  13 /04- 19/04/ 2020)


                 

                                                                                    Quảng Thọ, ngày 13 tháng 04 năm 2020

                                                                 Tổ trưởng

                                                              Ngô Đình Thiên Thu

Các tin khác