Kiến thức không có trọng lượng, nó là kho báu bạn có thể mang theo một cách dễ dàng "

Ngày 16 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 13:29 26/04/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 17 năm 2018, từ 23/04/2018 đến 29/04/2018 )

Tuần 40 (từ ngày 23/04-28/04/2018)

1 Số lượng : 

- GVCN duy trì số lượng hiện có lớp sau tết 7/2,7/2,/9/3

- Ổn định nề nếp dạy và học

- Báo cáo số lượng cho Cô Mai

2 Dạy học :

- Thực hiện chương trình tuần  32, 33 (HKII)

- Lên lịch báo giảng, TKB ở trang Web sổ kịp thời

- Bồi dưỡng học sinh giỏi theo kế hoạch

- Báo cáo bdtx mô đun 37

- Tăng cường sử dụng đồ dùng daỵ họa và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học

- GV vào sổ điểm tháng 4

- Các mô không thi tập trung tiến hành ôn tập theo đề cương ôn tập học kì 2 và cho thi theo lịch đăng kí,

3 Các hoạt động khác.

- Thực hiện theo chủ điểm: "Hòa bình Hữu nghị"

- Lao động vệ sinh trường lớp

- Thực hiện tốt chuyển tiết 5 phút.

Các tin khác