Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học ''

Ngày 16 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 07:56 24/04/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 17 năm 2019, từ 22/04/2019 đến 28/04/2019 )

                                                                                  KẾ HOẠCH TUẦN 39

                                                                             (Từ  22/04 - 28/04/ 2019)          

TT

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thời gian thực hiện

1

Duy trì số lượng hiện có

Giáo viên chủ nhiệm

Từ  22/04 - 28/04/ 2019

2

Ổn định nề nếp , kiểm tra đồng phục học sinh

Giáo viên chủ nhiệm

Từ  22/04 - 28/04/ 2019

3

Thực hiện chương trình  tuần 13  HK2

Giáo viên cả tổ

Từ  22/04 - 28/04/ 2019

5

Nộp báo cáo BDTX và chấm điểm các nội dung

Giáo viên cả tổ

Từ  22/04 - 28/04/ 2019

6

Nộp đổi mới phương pháp dạy học

Giáo viên cả tổ

Từ  22/04 - 28/04/ 2019

7

Họp liên tịch + Họp hội đồng

GV tổ 

   25/04

8

Lao động vệ sinh và phong quang trường lớp

GVCN

Từ  22/04 - 28/04/ 2019

9

Bồi dưỡng học sinh  giỏi huyện.

  Cô Nga

Từ  22/04 - 28/04/ 2019

10

Các môn Nhạc, Họa, Thẻ dục gv tiến hành cho thi

Cô Nam, Cô Như Tâm, T.Tùng, T. Lành

Từ  22/04 - 28/04/ 2019

11

GV tiếp tục triển khai đề cương cho học sinh

GV tổ

Từ  22/04 - 28/04/ 2019

12

Ngoại khóa

Giáo  viên chủ nhiệm 

 

13

Ôn tập theo đề cương để học sinh thi học kì 2 đạt kết quả tốt

GV tổ

Từ  22/04 - 28/04/ 2019

14

Tăng cường kiểm tra thường xuyên để đảm bảo các cột điểm

GVCN

Từ  22/04 - 28/04/ 2019

15

Tiếp tục vào điểm tháng  4

GV tổ

Từ  22/04 - 28/04/ 2019

………………………………………………………………………...........................

………………………………………………………................................................

                                                                                                                               Quảng Thọ, ngày 22 tháng 04 năm 2019

                                    Tổ trưởng

 

Các tin khác