Một gánh sách không bằng một người thầy giỏi''

Ngày 16 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 09:49 24/05/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 17 năm 2020, từ 20/04/2020 đến 26/04/2020 )

KẾ HOẠCH TUẦN 36 (Từ  20 /04- 26/04/ 2020)

TT

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thời gian thực hiện

1

kiểm tra số lượng HS

Giáo viên chủ nhiệm

(Từ  20 /04- 26/04/ 2020)

2

GVCN theo dõi chương trình học trực tuyến trên truyền hình 

Giáo viên chủ nhiệm

(Từ  20 /04- 26/04/ 2020)

3

Thực hiện  chương trình tập huấn dạy trực tuyến

Giáo viên cả tổ

(Từ  20 /04- 26/04/ 2020)

4

 Lao động , vệ sinh theo kế hoạch

Giáo viên cả tổ

(Từ  20 /04- 26/04/ 2020)

5

 Trực trường đúng kế hoạch

Giáo viên cả tổ

(Từ  20 /04- 26/04/ 2020)

6

 Hạn chế tập trung 

Giáo viên cả tổ

(Từ  20 /04- 26/04/ 2020)

7

 Hoàn thành chương trình giảm tải

 Giáo viên cả tổ

(Từ  20 /04- 26/04/ 2020)

8

 

(Từ  20 /04- 26/04/ 2020)

9

Tiếp tục bồi dưỡng thường xuyên : Modunl 3

Giáo viên cả tổ

(Từ  20 /04- 26/04/ 2020)

10

 Giáo viên theo dõi học sinh học trực tuyến

(Từ  20 /04- 26/04/ 2020)

11

Đưa bài soạn lên mạng cho học sinh học

Gv cả tổ

(Từ  20 /04- 26/04/ 2020)

Nhân xét: -100% giáo viên thực hiện đúng kế hoạch

                 

                                                                                    Quảng Thọ, ngày 20 tháng 04 năm 2020

                                                                 Tổ trưởng

 

                                                                   Ngô Đình ThiênThu   

Các tin khác