Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 02 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 09:49 24/05/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 17 năm 2020, từ 20/04/2020 đến 26/04/2020 )

KẾ HOẠCH TUẦN 36 (Từ  20 /04- 26/04/ 2020)

TT

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thời gian thực hiện

1

kiểm tra số lượng HS

Giáo viên chủ nhiệm

(Từ  20 /04- 26/04/ 2020)

2

GVCN theo dõi chương trình học trực tuyến trên truyền hình 

Giáo viên chủ nhiệm

(Từ  20 /04- 26/04/ 2020)

3

Thực hiện  chương trình tập huấn dạy trực tuyến

Giáo viên cả tổ

(Từ  20 /04- 26/04/ 2020)

4

 Lao động , vệ sinh theo kế hoạch

Giáo viên cả tổ

(Từ  20 /04- 26/04/ 2020)

5

 Trực trường đúng kế hoạch

Giáo viên cả tổ

(Từ  20 /04- 26/04/ 2020)

6

 Hạn chế tập trung 

Giáo viên cả tổ

(Từ  20 /04- 26/04/ 2020)

7

 Hoàn thành chương trình giảm tải

 Giáo viên cả tổ

(Từ  20 /04- 26/04/ 2020)

8

 

(Từ  20 /04- 26/04/ 2020)

9

Tiếp tục bồi dưỡng thường xuyên : Modunl 3

Giáo viên cả tổ

(Từ  20 /04- 26/04/ 2020)

10

 Giáo viên theo dõi học sinh học trực tuyến

(Từ  20 /04- 26/04/ 2020)

11

Đưa bài soạn lên mạng cho học sinh học

Gv cả tổ

(Từ  20 /04- 26/04/ 2020)

Nhân xét: -100% giáo viên thực hiện đúng kế hoạch

                 

                                                                                    Quảng Thọ, ngày 20 tháng 04 năm 2020

                                                                 Tổ trưởng

 

                                                                   Ngô Đình ThiênThu   

Các tin khác