Bóng đen trong tâm hồn phải dùng kiến thức để đuổi đi''

Ngày 16 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 13:33 16/05/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 18 năm 2017, từ 01/05/2017 đến 07/05/2017 )
KẾ HOẠCH TUẦN 35 I SỐ LƯỢNG - GVCN duy trì số lượng hiện có. -GVCN ổn định nề nếp, theo dõi chuyên cần , kịp thời vận động học sinh dến trường. -GVCN nộp giấy huy động số lượng lớp 8/1 II DẠY VÀ HỌC -Thực hiện chương trình tuần

  KẾ HOẠCH TUẦN 35

I SỐ LƯỢNG

- GVCN duy trì số lượng hiện có.

-GVCN  ổn định nề nếp, theo dõi chuyên cần , kịp thời vận động học sinh dến trường.

-GVCN nộp giấy huy động số lượng lớp 9/2

II DẠY VÀ HỌC 

-Thực hiện chương trình tuần 35.

GV cập nhật TKB mới ở cổng TTĐT , lên lịch từng tuần.

-  Pho to lịch báo giảng và TBDH  nộp cho thầy Dân.

- GV vào điểm ở  CTTĐ và số chính

- Nộp biên bản đánh giá  bồi dưỡng thường xuyên , modun 33

- Tổ chức thi  học  kì HKII.

- Chấm thi và vào điêm sổ chính

- Lên lich báo  giảng ở cổng TTĐT và thiết bị dạy học HKII

-  Kiểm tra lịch báo giảng ở cổng TTĐT vào thứ 2 hàng tuần.

III CÁC CÔNG TÁC KHÁC

- Vệ sinh trường lớp.

 

 

 

 

 

 

 

Các tin khác