Bé chẳng học, lớn làm gì?''

Ngày 16 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 09:54 24/05/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 18 năm 2020, từ 27/04/2020 đến 03/05/2020 )

 KẾ HOẠCH TUẦN 37 (Từ  27 /04- 2/05/ 2020)      

TT

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thời gian thực hiện

1

Duy trì số lượng HS báo cô Linh

cô Nga, Cô Tâm, Cô Nam

2

GVCN tuyên truyền  học sinh phải đeo khẩu trang , ngồi  , đi lại phải có khoảng cách

Giáo viên chủ nhiệm

(Từ  27 /04- 2/05/ 2020)

3

Thực hiện chương trình tuần 5 HKII

Giáo viên cả tổ

(Từ  27 /04- 2/05/ 2020)

4

GVBM theo dõi học sinh trong quá trình học trực tuyến , để có giải pháp ôn tập kịp thời

Giáo viên cả tổ

(Từ  27 /04- 2/05/ 2020)

5

Tham gia thi Rà soát bom mìn

Cô Tâm, Cô Yến

(Từ  27 /04- 4/05/ 2020)

6

 Hổ trợ y tế kiểm tra thân nhiệt  đối với học sinh

t Thu, Cô Yến

7

 Rà soát  chương trình giảm tải

 Giáo viên cả tổ

(Từ  27 /04- 2/05/ 2020)

8

9

Tiếp tục bồi dưỡng thường xuyên : Modunl 3

Giáo viên cả tổ

(Từ  27 /04- 2/05/ 2020)

10

 Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi

11

 Tăng cường kiểm tra thường xuyên theo kế hoạch của phòng

Gv cả tổ

(Từ  27 /04- 2/05/ 2020)

                 

                                                                                    Quảng Thọ, ngày 27 tháng 04 năm 2020

                                                                 Tổ trưởng

                                                                 Ngô Đình Thiên Thu