Học không biết chán, dạy người không biết mỏi''

Ngày 29 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 17:49 05/05/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 19 năm 2015, từ 04/05/2015 đến 10/05/2015 )

                            KẾ HOẠCH TUẦN 35

 

- Thực hiện chương trình tuần 34,35

- Lên lịch báo giảng trên trang web và ở sổ báo giảng

- Tăng cường sử dụng đồ dùng dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học có hiệu quả tốt. 

- Nộp BDTX chấm ngày 8/5

- GV vào điểm sổ chính và cổng CNTT tháng 5.

 - Hoàn thành điểm kiểm tra thường xuyên.

 - Hộp hội đồng lúc 10g 30 ngày 5/5.

 

 

Các tin khác