Bản thân nhà giáo dục cũng cần phải được giáo dục''

Ngày 08 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 10:04 24/05/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 19 năm 2020, từ 04/05/2020 đến 10/05/2020 )

 KẾ HOẠCH TUẦN 38 (Từ  4 /05- 10/05/ 2020)        

TT

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thời gian thực hiện

1

Duy trì số lượng HS

Giáo viên chủ nhiệm

(Từ  4 /05- 10/05/ 2020)

2

GVCN tuyên truyền  học sinh phòng choongd dịch

Giáo viên chủ nhiệm

(Từ  4 /05- 10/05/ 2020)

3

Thực hiện chương trình tuần 5 HKII

Giáo viên cả tổ

(Từ  4 /05- 10/05/ 2020)

4

GVBM theo dõi học sinh trong quá trình học trực tuyến , để có giải pháp ôn tập kịp thời , gia hạn hết tháng 5 )

Giáo viên cả tổ

(Từ  4 /05- 10/05/ 2020)

5

kiểm tra chuyên đề

T Lành

 

6

 thống kế HS học online

GVCN

7

Đo thân nhiệt HS

cô Yến

chiều thư 3

8

T Thu

sáng thứ 4

9

Tiếp tục bồi dưỡng thường xuyên : Modunl 3 . Nộp bài thu hoach moudl 3 của nội dung 3

Giáo viên cả tổ

10

 Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi

t Thu

11

 nộp PPCT giảm tải

12

điều chỉnh biên bản tổ

13

Họp hội đồng , sau tiết 2 chiều thứ 5

Giáo viên cả tổ

( Ngày 7 / 5/2020)

Nhân xét: -100% giáo viên thực hiện đúng kế hoạch

                 

                                                                                    Quảng Thọ, ngày 04 tháng 05 năm 2020

                                                                 Tổ trưởng

                                                            Ngô Đình Thiên Thu

Các tin khác