Thiếu phương pháp thì người tài cũng có lỗi. Có phương pháp thì người bình thường cũng làm được đều phi thường "

Ngày 29 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 05:22 14/01/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 22
( Tuần 2 năm 2013, từ 07/01/2013 đến 13/01/2013 )

                KẾ HOACH Tuần 2

- Thực hiện chương trình tuần 20,21

- Lên lịch báo giảng ở trang Web kịp thời

- Ổn định và duy trì số lượng trước tết

- Tăng cường bồi dưỡng học sinh giỏi khối 8,9 bộ môn anh văn chuẩn bị thi huyện vào ngày 13/2

- Sinh hoạt chuyên môn, thao giảng: lúc 13g00

    + Thầy Thu

    + Cô Như Tâm

- Nộp bài kiểm tra chung, bài thi cho chuyên môn

Các tin khác