Nếu không có người bạn tốt thì ta khó mà biết được những sai lầm của bản thân "

Ngày 29 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 16:37 12/01/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 21
( Tuần 2 năm 2016, từ 11/01/2016 đến 17/01/2016 )

I. Số lượng:

- Duy trì số lượng lớp 8-1, 8-2; 9-1. Báo cáo sĩ số vào thứ Hai hàng tuần. Cô Nga, Cô Thanh Tâm, Thầy Thu.

 II. Dạy – Học:

      1.Thực hiện chương trình: Tuần 21

      2, Tăng cường kiểm tra thường xuyên học sinh đảm bảo tiến độ chương trình.

      5, Tăng cường bồi dưỡng học sinh giỏi Khối 8, 9 theo kế hoạch.

      6, Ôn tập cho học sinh

      8, Thanh tra toàn diện giáo viên cô Vinh

      9, Lên kế hoạch ở trang Web kịp thời . 

      10, Tăng cường sử dụng đồ dùng hiện có và đăng ký mượn trả đầy đủ ở sổ đầy đủ. 

     11, Giáo viên vào điểm kịp thời.

     12, Tăng cường học BDTX theo kế hoạch modun 27

     13. Thứ Năm: Tập huấn E- learning; Chiều sinh hoạt chuyên môn xây dựng giáo án môn Tin và Thể dục để sinh hoạt chuyên môn cụm.

   - Thi Hùng biện tiếng anh chọn hs tham dự thi Huyện

III. Các hoạt động khác

  1. Tiếp tục học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2015

  2. Tham gia đầy đủ các hoạt động của nhà trường.

Các tin khác