Nghề được tôn vinh thì hãy nâng niu và làm giàu những gì mình đang có ''

Ngày 16 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 07:54 09/01/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 24
( Tuần 2 năm 2019, từ 07/01/2019 đến 13/01/2019 )

                                                                                          KẾ HOẠCH TUẦN 21

                                                                                      (Từ 7/01- 13/01/2019)

TT

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thời gian thực hiện

1

Duy trì số lượng hiện có các lớp 6/3,7/2,8/1,8/2

Giáo viên chủ nhiệm

Từ 31/12- 5/01/2019

2

Ổn định nề nếp , kiểm tra đồng phục học sinh

Giáo viên chủ nhiệm

Từ 31/12- 5/01/2019

3

Thực hiện chương trình học kì 2

Giáo viên cả tổ

7/1

4

GV lên LBG kịp thời

Giáo viên cả tổ

Từ 7/01- 13/01/2019

5

Sơ kết Hội đồng

Giáo viên tổ

10/01

6

Họp phụ huynh học sinh 

Giáo viên CN

 13/01

7

GV anh văn tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi và hùng biện tiếng anh chuẩn bị thi huyện  Thầy Thu, Cô Nga,, Cô Yến  

Từ 7/01- 13/01/2019

8

Vào điểm sổ và học bạ

Giáo viên bộ môn

Từ 7/01- 13/01/2019

9

GV nộp bản đăng kí thiết bị dạy học HKII

GV tổ

Từ 7/01- 13/01/2019

10

Tiếp tục học BDTX nội dung 3 mô đun 39

GV bộ môn

Từ 7/01- 13/01/2019

11

Tham gia các phong trào của Liên đội

GVCN+HS

Từ 7/01- 13/01/2019

12

Soạn giảng theo mẫu giáo án mới  GVBM

Từ 7/01- 13/01/2019

13

Vào điểm và chốt học bạ

GV bộ môn và GVCN

Từ 7/01- 13/01/2019

14

 

GVCN 

 
 
 
 
Các tin khác