Hỏi một câu chỉ dốt chốc lát. Nhưng không hỏi sẽ dốt nát cả đời ''

Ngày 16 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 15:21 25/01/2021  

Kế hoạch tuần học thứ 19
( Tuần 2 năm 2021, từ 11/01/2021 đến 17/01/2021 )

KẾ HOẠCH TUẦN 19

 

 

(Từ ngày 18 /1 đến ngày 24/1/ 2021)

TT

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thời gian thực hiện

1

Duy trì số lượng HS

 Ổn định nề nếp

Giáo viên chủ nhiệm

Trong tuần

2

Lên lịch báo giảng

GV

Đầu tuần

3

Thực hiện chương trình  tuần 19 HK2

Giáo viên cả tổ

Trong tuần

4

Đăng ký đồ dùng dạy học

Giáo viên cả tổ

Nộp cho t Dân

5

Tiếp tục bồi dưỡng HSG

Cô Nga, T Thu

 

6

Đưa HS đi thi

   

7

Thứ 5 áp dụng thời khóa biểu thứ 6

Giáo viên cả tổ

 

8

Coi thi tại trường Đặng Dung

   

9

Sắp xếp đồ dùng dạy học

Giáo viên cả tổ

Chiều thứ 6

10

Hoạt động chủ nhật xanh

Giáo viên cả tổ

Chủ nhật

      Nhận xét...........................................................................................

                                                        Quảng Thọ, ngày 18  tháng 01 năm 2021

                                                                                                          Tổ trưởng

                                                                                                           

 

                                                                                              Ngô Đình Thiên Thu

 

Các tin khác