Bạn đứng thứ mấy trong lớp không quan trọng nhưng phải thể hiện được đẳng cấp khi bước ra xã hội "

Ngày 15 tháng 08 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 14:27 14/05/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 20 năm 2018, từ 14/05/2018 đến 20/05/2018 )

Tuần 43 ( 14/5/đến 20/5)

- Duy trì số lượng cuối năm

- Thục hiện chương trình còn lại của học kì 2

- Các môn còn lại tiếp tục vô điểm HKII

- Ngày 16/5 xét tốt ngiệp học kì 2

- Ngày 17/5 tổng kết tổ chuyên môn

- GV nộp các loại hồ sơ theo qui định

- GV nộp đề kiểm tra và bài kiểm tra định kì  

- GV nộp báo cáo tổng kết cá nhân và phiếu đánh giá viên chức 2018

Các tin khác