Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 21 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 14:27 14/05/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 20 năm 2018, từ 14/05/2018 đến 20/05/2018 )

Tuần 43 ( 14/5/đến 20/5)

- Duy trì số lượng cuối năm

- Thục hiện chương trình còn lại của học kì 2

- Các môn còn lại tiếp tục vô điểm HKII

- Ngày 16/5 xét tốt ngiệp học kì 2

- Ngày 17/5 tổng kết tổ chuyên môn

- GV nộp các loại hồ sơ theo qui định

- GV nộp đề kiểm tra và bài kiểm tra định kì  

- GV nộp báo cáo tổng kết cá nhân và phiếu đánh giá viên chức 2018

Các tin khác