Ảnh hưởng của người thầy là vĩnh cửu. Ta không thể biết được khi nào thì ảnh hưởng ấy dừng "

Ngày 08 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 10:19 24/05/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 21 năm 2020, từ 18/05/2020 đến 24/05/2020 )

KẾ HOẠCH TUẦN 40 (Từ  18 /05- 24/05/ 2020) 

TT

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thời gian thực hiện

1

Duy trì số lượng HS

Giáo viên chủ nhiệm

(Từ  18 /05- 24/05/ 2020)

2

HS tham các cuộc thi

Giáo viên chủ nhiệm

(Từ  18 /05- 24/05/ 2020)

3

Thực hiện chương trình tuần 8 HKII

Giáo viên cả tổ

(Từ  18 /05- 24/05/ 2020)

4

soạn giáo án các tiết dạy trên Internet

Giáo viên cả tổ

(Từ  18 /05- 24/05/ 2020)

5

Bồi dưỡng thường xuyên

Giáo viên cả tổ

(Từ  18 /05- 24/05/ 2020)

6

Lên lịch báo giảng đúng kế hoạch

Giáo viên cả tổ

(Từ  18 /05- 24/05/ 2020)

7

 TT chuyên đề Thầy Tùng

 

8

Sinh hoạt chuyên môn : thao giảng Cô Nga, Cô Tâm

Giáo viên cả tổ

(Ngày  21/05/ 2020)

9

Hoàn thành hồ sơ BDTX

Giáo viên cả tổ

(Từ  18 /05- 24/05/ 2020)

10

 Lập danh sách học sinh BD

Thu

11

 tuyên truyền thiên tai bão lụt

12

Dạy  tăng cường 

Thu, NGa, Tâm,Yến

13

Giáo viên cập nhật điểm ở sổ và cổng thông tin

Giáo viên cả tổ

(Từ  18 /05- 24/05/ 2020)

14

Nộp đề thi HKII cho BGH

Ngày 20/ 5/ 2020

Nhân xét: -100% giáo viên thực hiện đúng kế hoạch

                                                                                 Quảng Thọ, ngày 18 tháng 05 năm 2020

                                                                 Tổ trưởng

                                                                 Ngô Đình Thiên Thu

 

Các tin khác