Sau thực phẩm, giáo dục là nhu cầu số một của dân tộc ''

Ngày 29 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 14:51 12/06/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 22 năm 2020, từ 25/05/2020 đến 31/05/2020 )

KẾ HOẠCH TUẦN 41 (Từ  25 /05- 31/05/ 2020)      

TT

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thời gian thực hiện

1

Duy trì số lượng hiện có , theo dõi chuyên cần sau khi học sinh đi học lại

Giáo viên chủ nhiệm

(Từ  25 /05- 31/05/ 2020)

2

GVCN tuyên truyền  học sinh phải đeo khẩu trang , ngồi  , đi lại phải có khoảng cách

Giáo viên chủ nhiệm

(Từ  25 /05- 31/05/ 2020)

3

Thực hiện chương trình tuần 9 HKII

Giáo viên cả tổ

(Từ  25 /05- 31/05/ 2020)

4

GVBM theo dõi học sinh trong quá trình học trực tuyến , để có giải pháp ôn tập kịp thời , gia hạn hết tháng 5 )

Giáo viên cả tổ

(Từ  25 /05- 31/05/ 2020)

5

Phát đề cương HKII  cho học sinh  (

Giáo viên cả tổ

(Từ  25 /05- 31/05/ 2020)

6

Lên lịch báo giảng đúng kế hoạch

Giáo viên cả tổ

(Từ  25 /05- 31/05/ 2020)

7

   

8

Sinh hoạt chuyên môn :

Giáo viên cả tổ

(Ngày  28/05/ 2020)

9

 Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi

 

(Từ  25 /05- 31/05/ 2020)

10

 Tăng cường kiểm tra thường xuyên

Gv cả tổ

(Từ  25 /05- 31/05/ 2020)

11

Nộp các loại hồ sơ cho BGH

 

(Từ  25 /05- 31/05/ 2020)

12

Giáo viên cập nhật điểm ở sổ và cổng thông tin

Giáo viên cả tổ

(Từ  25 /05- 31/05/ 2020)

13

lần 2

 

Ngày 27/ 5/ 2020

Nhân xét: -100% giáo viên thực hiện đúng kế hoạch

                                                                                Quảng Thọ : ngày  25 tháng  05 năm 2020

                                                                 Tổ trưởng

Các tin khác