Kiến thức chỉ có được qua tư duy của con người ''

Ngày 28 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 15:00 12/06/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 24 năm 2020, từ 08/06/2020 đến 14/06/2020 )

KẾ HOẠCH TUẦN 43 (Từ  8 /06- 14/06/ 2020)        

TT

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thời gian thực hiện

1

Duy trì số lượng HS

Giáo viên chủ nhiệm

 (Từ  8 /06- 14/06/ 2020)         

2

GVCN phát động phong trào trang trí cây xanh trồng phòng học

Giáo viên chủ nhiệm

 (Từ  8 /06- 14/06/ 2020)         

3

Thực hiện chương trình tuần 11 HKII

Giáo viên cả tổ

 (Từ  8 /06- 14/06/ 2020)         

4

dạy thay cô Yến và cô Nam

5

Hoàn thành hồ sơ KTTD cô Tâm

 

6

Lên lịch báo giảng đúng kế hoạch

Giáo viên cả tổ

 (Từ  8 /06- 14/06/ 2020)         

8

Tham gia trường học kết nối

Giáo viên cả tổ

 (Từ  8 /06- 14/06/ 2020)         

9

 Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi

 

 (Từ  8 /06- 14/06/ 2020)         

10

 Tăng cường kiểm tra thường xuyên

Gv cả tổ

 (Từ  8 /06- 14/06/ 2020)         

11

Nộp các loại hồ sơ cho BGH

 

 (Từ  8 /06- 14/06/ 2020)         

12

Giáo viên cập nhật điểm ở sổ và cổng thông tin

Giáo viên cả tổ

 (Từ  8 /06- 14/06/ 2020)         

13

Thời khóa biểu thứ 4 và thứ  5 thay đổi

Giáo viên cả tổ

(Từ  10 /06- 11/06/ 2020)

Nhân xét: -100% giáo viên thực hiện đúng kế hoạch

                                                                                Quảng Thọ : ngày  8 tháng  06 năm 2020

                                                                 Tổ trưởng

Các tin khác