Bạn đứng thứ mấy trong lớp không quan trọng nhưng phải thể hiện được đẳng cấp khi bước ra xã hội "

Ngày 26 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 04:30 19/01/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 22
( Tuần 3 năm 2016, từ 18/01/2016 đến 24/01/2016 )

I. Số lượng

- Duy trì số lượng lớp 8-1, 8-2; 9-1. Báo cáo sĩ số vào thứ Hai hàng tuần. Cô Nga, Cô Thanh Tâm, Thầy Thu.

 II. Dạy – Học

      1.Thực hiện chương trình: Tuần 22

      2, Tăng cường kiểm tra thường xuyên học sinh đảm bảo tiến độ chương trình.

      3, Lên lịch báo giảng kịp thời ở sổ và trang web.

      4, Thi hùng biện tiếng anh cấp Huyện: Cô Vinh ( học sinh em Chính và em Nhi lơp 8; 9)

      5, Tăng cường bồi dưỡng học sinh giỏi Khối 8, 9 theo kế hoạch.

      6, Ôn tập cho học sinh

      8, Thanh tra toàn diện giáo viên cô Vinh; Hoàn thành hồ sơ nộp tổ.

      9, Lên kế hoạch ở trang Web kịp thời . 

      10, Tăng cường sử dụng đồ dùng hiện có và đăng ký mượn trả đầy đủ ở sổ đầy đủ. 

     11, Giáo viên vào điểm kịp thời.

     12, Tăng cường học BDTX theo kế hoạch modun 27

     13. Thứ Năm: Sinh hoạt chuyên môn cụm; dạy: Cô Phương và thầy Tùng; giáo viên trong tổ có mặt lúc 13h00 để phụ giúp.

     14, Kiểm tra hồ sơ giáo viên: Thứ Năm và thứ Sáu.

III. Các hoạt động khác

  1. Tiếp tục học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2015

  2. Tham gia đầy đủ các hoạt động của nhà trường.

Các tin khác