Không có việc gì quá dễ nhưng nó sẽ trở thành quá khó nếu bạn phải làm nó một cách miễn cưỡng "

Ngày 16 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 09:34 17/01/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 3 năm 2017, từ 16/01/2017 đến 22/01/2017 )

                                                                       KẾ HOẠCH TUẦN 22

I SỐ LƯỢNG

- GVCN duy trì số lượng hiện có 9/2: 29/11, 8/3: 33/22

-GVCN  ổn định nề nếp, theo dõi chuyên cần , kịp thời vận động học sinh dến trường.

II DẠY VÀ HỌC 

-Thực hiện chương trình tuần 20

-  Pho to lịch báo giảng và TBDH  nộp cho thầy Dân.

- Lên lich báo  giảng ở cổng TTĐT và thiết bị dạy học HKII

-Tiếp tục BDTX  nội dung 1, 2 và triển khai ND3 ( modul 32) Hoạt động của giáo viên chủ nhiệm

-Đưa học sinh đi thi học sinh giỏi huyện : Thầy Thu

-Tăng cường sử dụng đồ dùng hiện có , đăng kí ở sổ thiết bị

-Kiểm tra lịch báo giảng ở cổng TTĐT vào thứ 2 hàng tuần.

- Bồi dưỡng học sinh giỏi  chốt lại kiến thức trọng tâm cho học sinh thi học sinh giỏi: Thầy Thu, Cô Nga

-  Xây dựng tiết dạy chuyên đề cụm : môn gdcd

- GV Nhạc, Họa, Thể dục, gdcd  tiến hành soạn giáo án theo mẫu mới.

- Ban giám hiệu kiểm tra học bạ và sổ điểm  

- Coi thi học sinh giỏi: Cô Thanh Tâm, Thầy Tùng.

III CÁC CÔNG TÁC KHÁC

- Kiểm tra nề nếp vào lớp của lớp cn

- Múa hát sân trường

- Thực hiện theo chủ điểm tháng 01 

 

Các tin khác